ÚZEMNÍ STUDIE ÚPRAV KOLLÁROVA NÁMĚSTÍ

 

zadavatel: Odbor koncepce a rozvoje - Statutární město Olomouc
zpracovatel: StudioPAB s.r.o.

 

architektonické a urbanistické řešení: Jan Pospíšil, Pavel Pospíšil, Robert Binar
koncepce zeleně, inventarizace dřevin: Olga Krčmová, Martin Krčma
výtvarné dílo: Ivan Theimer
konzultace, historická rešerše: Pavel Zatloukal
konzultace dopravního řešení: Petr Doležel
koncepceosvětlení: Petr Novotný
vodní hospodářství: Vladimír Fajmon, Radovan Prokeš
IX 2016

Formující pro návrh je situace residenta, který bydlí na náměstí nebo v jeho blízkém okolí. Pro toho chce návrh poskytnout přívětivé místo k setkání i prodlévání před příchodem domů nebo krátce po jeho opuštění. Místo nabídne dostatek laviček i různorodost podprostorů. Ve směru jiho-severním je návrh strukturován tak, že intimější část v mírném přišeří bosketu postupně graduje do prosvětlené, volné exponované plochy kolem nového monumentu.

V druhém plánu je prostor formován tak, aby nestavěl bariéry pro pěší, kteří zde nemají cíl cesty. Latentně jsou v návrhu přítomny zažité trasy průchodů. Náměstím je možné projít jednak po obvodu a stejně tak středem, který svým trychtýřovitým uspořádáním reaguje na diagonální průchozí trasy.  

Počet parkovacích míst je redukován, jejich rozmístění optimalizováno. Doporučená je preference residentů regulativním opatřením.

 

Nepovedený dřík, původně určený k rekonstrukci mariánského sloupu na Dolním náměstí, dominuje trychtýřovému uspořádání severní, exponované části náměstí a pointuje průhled z náměstí Nár. hrdinů. Nebude umístěn v průhledu z tř. Spojenců, ale tak, aby mu při pohledu z nám. Nár. hrdinů budova bývalé obchodní a živnostenské komory vytvářela kulisu v pozadí. Dřík bude opatřen novým umělecky zpracovaným soklem a korunou. Nový monument shromáždí významy spojené s tímto místem, připomene slavného barokního donátora Václava Rendera, bude reflektovat 23. ravelin barokního opevnění, který chránil litovelskou bránu, odkáže na veronské Piazza dei Signori jako na přímou inspiraci pro Camilla Sitteho, který v návrhu regulačního plánu z roku 1894 formuje prostor jako uzavřený blok se zaklenutými vstupy.

 

 

Protiváhu monumentu na exponovném místě vytváří příšeří bosketu ze čtyř větších stromů. Malý bosket bude ukrývat pramen – pítko. Průchod náměstím je definován pomocí fragmentů, které jsou jemnou aluzí na bastionové opevnění. Svým rozmístěním reagují na zažité průchody přes náměstí. Ve východní části jsou osázeny trvalkovými záhony. Západní část navrhujeme osázet drobnějšími stromy v rozvolněném sponu. Rodem sjednocené jeřabiny budou skýtat bohatější vjemy díky druhové rozmanitosti. V centrálním prostoru nebudou obrubníky, bude celý výškově sjednocen.

 

Nádoby na tříděný odpad budou umístěny pod zemí.