"Stavební úpravy zahrnují statické zajištění hradební stěny mezi kurtinou a ulicemi Pekární a Koželužská, která se nachází v havarijním stavu. Záměrem je provést celkovou sanaci hradební zdi spolu s podzemními prostorami, které k ní přiléhají. V maximální míře budou použity stávající stavební materiály zejména ručně tlačené pevnostní cihly formátu 32,4  x 16,2 x 8,1 cm. Sekundárním přínosem je obnovený průhled na masu olomouckého hradu na ose ulice Koželužské."