Jsme architektonická kancelář. Pracujeme v oblasti navrhování staveb, interiérů i urbanismu. Máme zkušenosti s novostavbami i rekonstrukcemi. Zajišťujeme spolupráci při všech fázích přípravy staveb. Koordinujeme spolupráci s odborníky různých profesí.

 

V naší práci klademe důraz na vztah k veřejnému prostoru. Snažíme se o přiměřenost a adekvátnost výsledného řešení, ale současně hledáme nečekané vztahy, oprašujeme skryté analogie, hledáme poetiku v novém pohledu na běžnou situaci.

 

 

TÝM

Mgr. Ing. arch. Jan Pospíšil, ČKA 4281

janpospisil@studiopab.cz

+420 731 108 524

jednatel

 

Ing. arch. Pavel Pospíšil, ČKA 1548

pavelpospisil@studiopab.cz

+420 737 384 688

jednatel

Ing. arch. Jana Pospíšilová, ČKA 3463

+420 603 879 705

spolupráce na projektech

Ing. arch. Tomáš Machovský

Mgr. Ing. arch. Adam Lacina

Ing. Jana Zuntychová

Ing. Martin Krčma

Ing. arch. Markéta Šana

Ing. Robert Binar

aj.