top of page

Jsme architektonická dílna. Pracujeme v oblasti navrhování staveb, interiérů i urbanismu. Máme zkušenosti s novostavbami i rekonstrukcemi. Zajišťujeme spolupráci při všech fázích přípravy staveb. Koordinujeme spolupráci s odborníky různých profesí.

 

V naší práci klademe důraz na vztah k veřejnému prostoru. Snažíme se o přiměřenost a adekvátnost výsledného řešení, ale současně hledáme nečekané vztahy, oprašujeme skryté analogie, hledáme poetiku v novém pohledu na běžnou situaci.

 

 

TÝM

Mgr. Ing. arch. Jan Pospíšil, ČKA 4281

janpospisil@studiopab.cz

+420 731 108 524

jednatel

 

Ing. arch. Pavel Pospíšil, ČKA 1548

pavelpospisil@studiopab.cz

+420 737 384 688

jednatel

Ing. arch. Jana Pospíšilová, ČKA 3463

+420 603 879 705

spolupráce na projektech

Ing. arch. Tomáš Machovský

Mgr. Ing. arch. Adam Lacina

Ing. Jana Zuntychová

Ing. Martin Krčma

Ing. arch. Markéta Šana

Ing. Robert Binar

aj.

 

 

 

 

bottom of page