top of page

PARK ČERNOVICKÁ PÍSKOVNA

fáze projektu: architektonická soutěž

zadavatel: Kancelář architekta města Brna

autor: Ing. Jana Zuntychová, Mgr. Ing. arch. Adam Lacina, Mgr. Ing. arch. Jan Pospíšil

místo: Černovice, Brno

datum: VI 2022

PRŮVODNÍ TEXT

„park mezi průmyslem a divočinou“

Návrh v symbolické i fyzické rovině zkoumá možné cesty intervencí do řešeného území. Stávající situace, do které vstupujeme není pevným bodem s jasně definovanými parametry, nýbrž dynamickou strukturou přírodních i hospodářských vztahů. Záměrem je vnést do území novou rekreační vrstvu, avšak respektovat vrstvu těžebních procesů a zejména uchovat a dále rozvíjet vrstvu přírody s důrazem na co největší biodiverzitu. Tak jako stávající situace není stálá, tak ani výstup nemůže mít ambici předepsat jednoznačnou a finální podobu místa. Návrhová část chce umožnit přístup a prostupnost skrze území. Na některých místech si na přírodě vynucuje více prostoru pro formálnější řešení zeleně, pro umístění parkového zázemí a komunitních zahrádek, dále od takových center však formální zásahy mizí a pokračují pouze stezky skrze území, kde převládají spontánní sukcesní procesy. Zde necháváme krajinu žít svým životem a vstupujeme do ní pouze menšími, ale o to sofistikovanějšími a zaměřenějšími intervencemi s cílem uchovat její rozmanitost. Terénní zásahy jsou navrženy v synergii s těžební trajektorií. Během zavážení těžebních jam formujeme krajinu kopečků a prohlubní, čímž vytváříme nové typy biotopů s bohatší strukturou vztahů.

Cílem není lákat turisty nadužíváním vložených atrakcí. Samotná situace a dynamika spontánních přírodních procesů je tou atrakcí. Záměrem je na tyto procesy poetickým způsobem upozornit.

bottom of page