Rekonstrukce a nástavba vily

Wellnerova, Olomouc

fáze projektu: návrh stavby, DSP, DPS, AD

autor: Mgr. Ing. arch. Jan Pospíšil, studioPAB

spoluautor: Ing. arch. Tomáš Machovský , Ing. arch. Pavel Pospíšil

spolupráce: Ing. Robert Binar, Ing. František Balcárek (statika), Kamil Novotný (silnoproud), Ing. Jaroslav Šídlo (VZT), Ing. Pavel Klega (PBŘS), Petr Lysický (MaR), Vladimír Štěpánek (ÚT), Ing. Antonín Talach (ZTI), Ing. Miroslav Karel, Multinet (SLP), ateliér Flera (zahrada)

interiér: Ing. Jana Trundová, mimokolektiv

foto: Roman Mlejnek

místo: Olomouc

status: kolaudace 2021

PRŮVODNÍ TEXT

Tématem projektu byla rekonstrukce a nástavba vily z 30ých let 20. století. Původním stavitelem i stavebníkem současně byl Ing. Jan Hublík. Dle prof. Zatloukala byl dům realizován podle návrhu Bohuslava Fuchse. Teorie se opírá zejména o analogii s Fuchsovým domem v Mariánských Horách a rovněž o doložené předchozí pracovní vztahy Hublíka s Fuchsem. Přímé důkazy k tomu zatím, navzdory úsilí, nebyly dohledány. Jednoznačně se však jednalo o příklad kvalitní dobové architektury. V devadesátých letech prošel dům výraznou rekonstrukcí, byl dispozičně upraven, doplněn o velkou terasu, upraveny byly i tvary a členění oken, provedeno bylo zateplení s výrazným nátěrem na modro.

 

Záměrem současných úprav bylo navrátit domu atmosféru 30ých let a pro potřeby velké rodiny navýšit jeho kapacitu. Hlavní hmotě až po římsu byl vrácen původní vzhled, monumentální terasa byla odstraněna a nahrazena subtilnější. Na střeše objektu bylo nastavěno jedno ustoupené podlaží. Nová hmota respektuje základní geometrický princip původního domu a rovněž vychází z jeho tektonické logiky. Svým detailem je přiznaně současná. Od spodní části je vizuálně oddělena souvislým skleněným pásem.  Barevně je nástavba sjednocena s domem, oproti hladkému štuku spodních podlaží jde o pomyslný stupeň kultivace dále, je zde aplikována broušená omítka. Hmota je záměrně převýšena, hlavní prostor ve 3np nabízí nečekanou kvalitu v podobě dramatického zvýšení světlé výšky. V podhledech nad obslužnými prostorami je pak v převýšeném prostoru situováno technické zázemí.

 

Původní garáž v rovině s oplocením byla odstraněna a nově posunuta na úroveň domu. Hmota garáže terasovitě ustupuje tak, aby působila v zahradě co nejmenším objemem. Všechny stupně teras jsou opatřeny zelenou střechou a přirozeně tak navazují na úpravu zahrady. Garáž je s hlavním domem spojena skleněným krčkem a za sebou ukrývá část wellness a strojovnu technologií.