top of page

Rekonstrukce a nástavba vily

Wellnerova, Olomouc

fáze projektu: návrh stavby, DSP, DPS, AD

autor: Mgr. Ing. arch. Jan Pospíšil, studioPAB

spoluautor: Ing. arch. Tomáš Machovský , Ing. arch. Pavel Pospíšil

spolupráce: Ing. Robert Binar, Ing. František Balcárek (statika), Kamil Novotný (silnoproud), Ing. Jaroslav Šídlo (VZT), Ing. Pavel Klega (PBŘS), Petr Lysický (MaR), Vladimír Štěpánek (ÚT), Ing. Antonín Talach (ZTI), Ing. Miroslav Karel, Multinet (SLP), ateliér Flera (zahrada)

interiér: Ing. Jana Trundová, mimokolektiv

foto: Roman Mlejnek

místo: Olomouc

status: kolaudace 2021

PRŮVODNÍ TEXT

Předmětem projektu byla rekonstrukce a nástavba vily z roku 1933. Původním stavitelem i stavebníkem byl Ing. Jan Hublík, ten jen rovněž podepsán pod původními stavebními plány domu. Během realizace rekonstrukce prezentoval prof. Zatloukal teorii o autorství Bohuslava Fuchse. Teorie se opírá zejména o analogii s Fuchsovým domem v Mariánských Horách a rovněž o doložené předchozí pracovní vztahy Hublíka s Fuchsem. Přímé důkazy k tomu však zatím, nebyly dohledány. Nezávisle na nejasnostech ohledně autorství se nesporně jednalo o příklad kvalitní dobové architektury. V nultých letech prošel dům výraznou rekonstrukcí, byl dispozičně upraven, doplněn o velkou terasu, upraveny byly i tvary a členění oken, provedeno bylo zateplení s výrazným nátěrem na modro. V objektu nebyl dochován žádný hodnotný historický detail. Závěrem stavebně technického průzkumu bylo zjištění pokročilé karbonatace želozobetonových stropních konstrukcí. Stropy bylo nutné nahradit za nové.

 

Záměrem současných úprav bylo navrátit domu atmosféru 30ých let a pro potřeby osmičlenné rodiny navýšit jeho kapacitu. Při práci na projektu nás nesvazovalo slavné jméno domnělého autora, jelikož tato informace nebyla známa. Naší metodou byl sebevědomý dialog s torzem funkcionalistického objektu. Nechali jsme se vést původními plány, střešní nástavbou jsme vykročili do rizika, avšak ne s cílem domu ublížit či šokovat okolí.  

 

Hlavní hmotě až po římsu byl vrácen původní vzhled jen s drobnými odchylkami od dochovaných původních plánů. Monumentální terasa byla odstraněna a nahrazena subtilnější. Po složitém zvažování bylo rozhodnuto, že provedení nástavby je v tomto případě adekvátní intervencí. Na střeše objektu bylo nastavěno jedno ustoupené podlaží. Nová hmota respektuje základní geometrický princip původního domu a rovněž vychází z jeho tektonické logiky. Svým detailem je však přiznaně současná. Od spodní části je vizuálně oddělena souvislým skleněným pásem. Barevně je nástavba sjednocena s domem, oproti hladkému štuku spodních podlaží jde o pomyslný stupeň kultivace dále, je zde aplikována broušená omítka. Pro vynesení nové hmoty a rovněž pro vedení instalací bylo využito místo původního komína. Nová hmota je záměrně převýšena, hlavní prostor ve 3np nabízí novou kvalitu v podobě dramatického zvýšení světlé výšky. Nad obslužnými prostorami profitujeme z tohoto převýšení ukrytím technického zázemí.

 

Původní garáž v rovině s oplocením byla odstraněna a nově posunuta na úroveň domu. Hmota garáže terasovitě ustupuje tak, aby působila v zahradě co nejmenším objemem. Všechny stupně teras jsou opatřeny zelenou střechou a přirozeně tak navazují na úpravu zahrady. Garáž je s hlavním domem spojena skleněným krčkem, za sebou ukrývá část wellness a strojovnu technologií. 

Domus

Archiweb

čestné uznání GRAND PRIX Obce architektů

Stavba roku 2022

Best renovations of 2022 (domusweb.it)

designalive.pl

GPA_logo.png
domus.png
logo_sr.PNG
archiweb.png
bottom of page