top of page

Rekonstrukce fary, Drnovice 

fáze projektu: AS, DSP

autor: Mgr. Ing. arch. Jan Pospíšil, Ing. arch. Jana Pospíšilová, studioPAB

místo: Drnovice u Vyškova

datum: X 2020

PRŮVODNÍ TEXT

Studie přistupuje k objektu s pokorou a vědomím hodnoty historického objektu. Řešení dispozic se podřizuje stávajícímu řešení. Zásahy do konstrukcí jsou minimální. Nevyhovující schodiště je vzhledem ke své historické hodnotě ponecháno. Nově bude k objektu ze severní strany doplněn vstup se schodištěm a výtahem v místě druhotně dostavěného přístavku. Přístavba má současný výraz, jedná se o kvádr s pultovou střechou. Hmota je horizontálně členěna širokým oknem zakrytým dřevěnými lamelami. Přístavba se omezuje na nejmenší nutný rozměr. Její umístění je pokorně skryto před exponovaným pohledem na dům z centra obce. Univerzální dispozice šesti polí dobře umožňuje umístit v objektu téměř jakoukoliv funkci. Ve vstupním podlaží je centrální trakt volný, umožňuje průchod k novému schodišti a do všech částí domu. Vlevo je umístěna malá kavárna s napojením na venkovní terasu. Kavárnu lze situovat do dvou místností nalevo. Jedna z místností lze alternativně využít jako přípravna drobných pokrmů, salonek, nebo klubová místnost. Prostor napravo lze využít jako kancelář případně jako zázemí pro kterýkoliv z ostatních provozů v domě. V posledním poli je navrženo umístit toalety. Ve 2.np je centrální vstupní chodba, ze které je možné vstoupit do knihovny přes centrální místnost se stolem pro knihovnici. Toalety ve 2.np jsou umístěny totožně jako v přízemí. Využití podkroví by výrazně změnilo charakter celé budovy a vyžádalo by si až příliš složité řešení přístupu. Jeho využití proto nedoporučujeme. Vnitřní rozvody technických instalací budou kompletně provedeny nově dle současných nároků a předpisů. Fasáda bude opatřena vápennou omítkou a vápenným nátěrem. Okenní otvory budou doplněny o šambrány ve světlejším odstínu. Všechna okna budou dřevěná špaletová osazena v líci zdiva. V rámci rekonstrukce navrhujeme přemístit skříň HUP u vchodových dveří

bottom of page